top of page

מרחבים > בגרויות

certificate.png
תעודת הבגרות

בכיתות י' – יב' משובצים מעל 900 תלמידים הלומדים בכיתות אם, בהן נלמדים מקצועות החובה לבגרות. במקצועות הבחירה, מתקבצים לעיתים תלמידים משתי כיתות-אם או לחילופין, מתפצלים התלמידים מאותה כיתת-אם, לצורך לימוד מקצועות הבחירה השונים.


השיבוץ לכיתות-האם ולמסלולי הלימוד, נעשה על פי בחירת התלמיד ובהתאם להישגיו בסוף כיתה ט'.


בכל הכיתות ניגשים כל התלמידים לבחינות בגרות בהתאם ליכולתם. אולם, ישנן כיתות הניגשות
רק לחלק מבחינות הבגרות. בכל שכבה יש לפחות כיתה מתוגברת אחת, אליה נבחרים 25
תלמידים, בעלי מוטיבציה גבוהה, המקבלים תגבור, במטרה להביאם לתעודת בגרות מלאה.
וכיתת ל"ב (לקראת בגרות), שבה לומדים התלמידים לבחינת בגרות, תוך הקפדה על הצלחה ב- 12 יחידות ותעודה טכנולוגית, המאפשרת להם להתקבל למסלול במכללה להנדסאים.

Document-page-019.jpg
איכותית
חברתית
טכנולוגית
12 שנות
למודי המשך
‏‏לכידה.JPG

תעודת הבגרות

זכאות לתעודת בגרות


 תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר/ת בית ספר תיכון או נבחני חיצון שעמדו בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במנהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות - חיצוניות ועל ידי בית הספר אותו סיימו התלמיד או התלמידה.
כדי לקבל תעודת בגרות יש לעבור בהצלחה בחינות בגרות במקצועות חובה ובמקצועות בחירה. מקצועות החובה מוגדרים על ידי משרד החינוך, והם מחייבים את כל בתי הספר בארץ.
תלמיד/ה זכאי/ת לתעודת בגרות אם: התמודד/ה בהצלחה בבחינות הבגרות בהיקף של 21 יח"ל לפחות, הכוללות את כל מקצועות החובה ומקצוע בחירה אחד לפחות ברמה של 5 יח"ל, (בכלל זה מתמטיקה). מקצועות הבחירה יפורטו בהמשך.
תנאי נוסף לקבלת זכאות לתעודת בגרות הוא: ציון חיובי, במקצוע מדעי, בשני מקצועות השכלה כללית, חינוך גופני וסיום מחויבות בתוכנית מעורבות חברתית ואישית, כל אלו מהווים זכאות לתעודת בגרות.

מקצועות החובה בתעודת הבגרות

‏‏לכידה.JPG

הציון שנקבע לכל מקצוע הוא שילוב של ממוצע הציונים של הבחינות שנערכו בבית הספר ועל פיהן
נקבע הציון השנתי עם ציון הבחינה הממלכתית-חיצונית. ברוב המקצועות חישוב הציון הממוצע מורכב מ:
30% הערכה בית ספרית + 70% הערכה חיצונית שכוללת בתוכה שיקלול של: 30% ציון בית ספרי + 70% ציון
בחינת הבגרות.
*הציונים בבחינות שנערכות בבית הספר, כחלק מציון ה- 30% הערכה בית ספרית, מועברים למשרד החינוך.
לאחר העברת הציון למשרד החינוך אין יכולת לשנותו.

‏‏לכידה.JPG

יחידת לימוד מציינת את כמות השעות השבועיות המקודשות ללימוד המקצוע. כל יחידה שווה שעה שנתית במהלך 3 שנים. מדד כמותי זה מצביע על רמת הלימודים, כיוון שעם העלייה במספר שעות הלימוד עולה גם רמת ההעמקה בתחום. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין 1 יחידת לימוד ל - 5 יחידות לימוד. היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך בכ 90- שעות לימוד בכיתה. כך מקצועות ברמה של 5 יחידות לימוד, נלמדות בלפחות 450 שעות לימוד, אשר לרוב, מחולקות לאורך שלוש השנים בחטיבה העליונה.


לידיעתכם: במקרים רבים אנו מתגברים ומוסיפים שעות לימוד במקצועות מסוימים ובכיתות מסוימות, במטרה להרחיב את שעות התרגול ולשפר את הסיכוי להצליח בבגרות. חלק מהשעות התוספתיות משובצות מחוץ לשעות המערכת לרבות בימי שישי. (התלמידים נדרשים להגיע עצמאית)

משרד החינוך מעודד תלמידים להגיע להישגים גבוהים בבחינות הבגרות במקצועות "קשים".
תלמידים שעומדים בקריטריונים שמציב המשרד מעת לעת, זכאים לתעודת בגרות איכותית בהצטיינות.

 

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה:
- הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
- למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח"ל.
- למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות.
- ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

החלטת משרד החינוך להרחיב את מעורבות כלל תלמידי ישראל מכיתות א' עד יב' בפעילות חברתית קהילתית קיבלה מינוף נוסף ע"י מיסוד והכרה של המדינה בתעודת בגרות חברתית. משרד החינוך רואה בתעודת בגרות חברתית שיאו של תהליך חינוכי וביטוי למצוינות ערכית חברתית – קהילתית.

התלמיד/ה ת/יהיה זכאי/ת לתעודת בגרות חברתית אם יעמוד בתנאים הבאים:

1. פעילות ולמידה נלווית:
עשייה: במשך שלש שנים (י-י"ב)- 180 שעות
הכשרה: במשך שלש שנים (י-י"ב) - 90 שעות
ההכשרה וההדרכה יתקיימו בחלקים ולסירוגין במסגרות מקומות ההשמה, במסגרות הרשות
המקומית ובמסגרת בית הספר.
2. עבודת סיכום-יומן מסע אישי.
3. עבודת חקר, לבחירת התלמיד/ה

לפרטים נוספים ולהרחבה על התכנית לחצו כאן

תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה בבחינות באחת המגמות של החינוך הטכנולוגי. התעודה יכולה להגיע ברמות שונות על פי מספר וסוג בחינות הבגרות אותן השלים התלמיד. הדרישות המינימליות לתעודת הסמכה טכנולוגית הן:
30% בגרות פנימית - עברית (לשון)
שאלון ראשון במתמטיקה
שאלון ראשון באנגלית
מבוא למדעים
מקצוע בחירה:
מקצוע טכנולוגי 1 ברמת 5 יח"ל.


תעודת הסמכה טכנולוגית, גם מהסוג המינימלי שאינו מקנה תעודת בגרות מלאה, מקנה אפשרות להמשיך
בלימודי המשך בכל מכללה להנדסאים.

תעודה זו מעידה על למידה סדירה של התלמיד במהלך 12 שנות לימוד. התעודה מוענקת לכל בוגר בית ספר
תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב 80%- מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה, בכל אחת משנות
הלימודים, עד סוף כיתה י"ב. התעודה תונפק על ידי ביה"ס לכל תלמיד שיעמוד בדרישות גם אם לא יהיה זכאי
לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

המכללה הטכנולוגית להנדסאים

מדוע כדאי ללמוד במסגרת על תיכונית ?
כיום לימודים גבוהים הפכו למצרך מבוקש. נדמה כי ללא תעודת בוגר ממוסד אקדמי מוכר, נתקל בקשיים רבים בקידום הדרך האישית והקרייריסטית. במכללת כדורי מציעים בחירה שתסייע לכם בהמשך הקריירה:
לימודי הנדסאי מכונות בכיתות יג' יד'.
הנדסת מכונות הינו אחד התחומים הוותיקים והמאתגרים במקצועות ההנדסה ובתחומי עיסוק רבים דומה עבודתו של הנדסאי מכונות מאוד לזו של מהנדס מכונות.
המכללה להנדסאים בכדורי עובדת בשיתוף פעולה עם חיל הטכנולוגיה והאחזקה שתומך בסטודנטים של תכניות יעד ב 80%- משכר הלימוד.
לימודי הנדסאי מכונות מיועדים להכשיר את בוגריהם לעסוק במערכות מורכבות ובהמרת אנרגיה. הם
מורכבים מלימודי ליבה ומלימודי ההתמחות.

ההתמחויות בהן ניתן להשתלב בלימודי המכללה הם:

‏‏לכידה.PNG

למעוניינים ניתן להצטרף לתכנית יעד של חיל הטכנולוגיה והאחזקה ולקבל תמיכה של 80% משכר
הלימוד. בוגר בעל דיפלומת הנדסאי מכונות יכול להשתלב במגוון רחב של משרות לדוגמא: צבא קבע, כוחות
הביטחון וחברות כגון: רפאל, אלביט, אינטל, תעשיה האווירית, חברות מזון, יבואני רכב, אלקטרוניקה,
שיווק, מכירות, הדרכה ועוד..

 

צוות המכללה מקצועי וערוך לתת מענה לתלמידים עם בגרות מלאה עיונית, תלמידים עם תעודה
טכנולוגית ובגרות מלאה, תלמידים עם תעודה טכנולוגית ובגרות חלקית.
התעודה האקדמית של הנדסאי פותחת את שערי שוק העבודה בחברות עתירות טכנולוגיה המשוועות
להנדסאים.

הבהרות ושאלות, ניתן לפנות לרכז המכללה: עומר בן ארוש 050-8918188  

Whatsapp_logo_svg.png

עבור תלמידים המסיימים את לימודיהם בכדורי עם תעודת בגרות מלאה וממשיכים בלימודיהם
האקדמיים במכללה או באוניברסיטה: תעודת סיום התיכון (תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית) מהווה תעודת כניסה לשלב הבא של הלימודים האקדמיים.
אנו בכדורי תומכים בתלמידים להשיג את תעודת הבגרות המיטבית שתאפשר כניסה למגוון פקולטות.
כל ציוני הבחירה מזכים בבונוס הנוסף לממוצע. חלק מהמקצועות מזכים בבונוס מוגדל.
נדגיש כי התנאים לקבלה למסלולים השונים באוניברסיטאות הם תנאים שמוסדות ההשכלה הגבוהה
אחראיים להם.

כמה תנאי קבלה ידועים:

• 4-5 יח"ל באנגלית – תנאי קבלה לאוניברסיטה
• ללימודי הנדסה נדרש מינימום 4 יח"ל במת'
• מחושב ציון סכם המורכב ממוצע ציוני תעודת הבגרות – נלקח בחשבון רק מקצוע מורחב אחד ברמת 5 יח"ל - (שאינו מקצוע ליבה)

  1. הנבחן נדרש למלא בקפדנות ובדייקנות אחר כל ההוראות המודפסות על גבי המחברת או על גבי שאלון הבחינה. כמו כן עליו למלא אחר ההוראות שתינתנה לו בכתב או בעל פה לפני או בעת הבחינה, על ידי המשגיחים. אי קיום ההוראות עשוי להביא לפסילת מבחנו.

  2. על הנבחן לעבוד עצמית בלבד. אסור לו לעזור לנבחן אחר או לאחרים או להיעזר בנבחן אחר או באחרים בכל צורה שהיא, כגון שיחה והעברה או קבלה של פתקים והחזקה בספרים, ברשימות ובאמצעי עזר נוספים, פרט לאלה המותרים לשימוש בשאלון המסוים שהוא נבחן או שקיבל עליהם הודעה לפני הבחינה.

  3. אסור לנבחן להכניס לחדר הבחינה כל חומר (כתוב, מוקלט וכו') או כל מכשיר (רדיו, ווקמן, מחשבון, פלאפון, טלפון אלחוטי וכו') שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר המותר בשימוש". רצוי שחומר מעין זה לא יובא כלל לבית הספר ביום הבחינה. אם בכל-זאת הובא חומר כזה על ידי הנבחן, הוא יונח מאחורי שולחן המשגיח עד לסיום הבחינה. הימצאותו של חומר כזה ברשות הנבחן בזמן המבחן תגרור את פסילת מבחנו.

  4. נבחן לא יורשה לעזוב את חדר הבחינה, גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקה, בטרם תעבור מחצית השעה מרגע התחלת הבחינה. יציאת הנבחן מחדר הבחינה, למרות אזהרת המשגיח, תגרור את פסילת המבחן, וועדת טוהר הבחינות תשקול צעדים משמעתיים נוספים נגדו.

  5. לנבחן מותר לכתוב טיוטה אך ורק במחברת הבחינה. אסורה כתיבת טיוטה על דפי שאלון הבחינה או על גבי דפי הנוסחאות או על גבי חומר עזר המותר בשימוש. כתיבת טיוטה שאינה מאושרת על פי תקנה זו תגרור את פסילת הבחינה.

  6. אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה. תלישת דף אחד או יותר תגרור את פסילת הבחינה.

  7. הכתיבה בעיפרון במחברת הבחינה, פרט לסרטוטים, אסורה. מחברת בחינה הכתובה בעיפרון, בחלקה או כולה, תגרור פסילת המבחן.

  8. אסור להשתמש בטיפקס במחברת הבחינה. מחיקה בטיפקס תגרום לשלילת זכותו של הנבחן לערער על הערכת בחינתו.

  9. שימוש בטלפון נייד: לאחרונה אנו נתקלים בהיקפים רחבים של העתקות המתבצעות ככל הנראה באמצעות שימוש בטלפונים ניידים. ברצוננו להדגיש כי חל איסור מוחלט על הימצאותם של טלפונים ניידים בקרבת התלמידים במהלך הבחינה. נבחן שימצא אצלו טלפון נייד, גם אם לא נעשה בו שימוש, בחינתו תיפסל לאלתר והוא יעוכב לשני מועדים רצופים. בנוסף, תלמידים אשר בתהליך הערכת בחינותיהם יעלו ממצאים המעידים על שימוש בטלפון נייד ובכלל זה, תשובות זהות במחברות שונות ממנות שונות )"תשובות פורמט"(, או לחילופין, תשובות במחברת הבחינה השייכות לשאלון אחר, במקרים אלו בחינתו של התלמיד תיפסל והוא יעוכב לשני מועדים.

טהר הבחינות
bottom of page