תכנית שבועית תש"פ

letter.png

הניוזלטר (Newsletter) השבועי של בית הספר כדורי מתפרסם בכל יום חמישי, לקראת סוף השבוע. בכל תכנית שבועית ישנה סקירה של אירועי השבוע שחלף, וכן מידע לגבי השבוע הקרוב. 

תכנית שבועית מספר 41

תכנית שבועית מספר 40

תכנית שבועית מספר 39

תכנית שבועית מספר 38

תכנית שבועית מספר 37

תכנית שבועית מספר 36

תכנית שבועית מספר 35

תכנית שבועית מספר 34

תכנית שבועית מספר 33

תכנית שבועית מספר 32

לתכנית המלאה

תכנית שבועית מספר 31

תכנית שבועית מספר 30

תכנית שבועית מספר 29

תכנית שבועית מספר 28

תכנית שבועית מספר 27

תכנית שבועית מספר 26

תכנית שבועית מספר 25

תכנית שבועית מספר 24

תכנית שבועית מספר 23

תכנית שבועית מספר 22

תכנית שבועית מספר 21

תכנית שבועית מספר 20

תכנית שבועית מספר 19

תכנית שבועית מספר 18

תכנית שבועית מספר 17

תכנית שבועית מספר 16

תכנית שבועית מספר 15

תכנית שבועית מספר 14

תכנית שבועית מספר 13

תכנית שבועית מספר 12

תכנית שבועית מספר 11

תכנית שבועית מספר 10

תכנית שבועית מספר 9

תכנית שבועית מספר 8

תכנית שבועית מספר 7

תכנית שבועית מספר 6

תכנית שבועית מספר 5

תכנית שבועית מספר 4

תכנית שבועית מספר 3

תכנית שבועית מספר 2

תכנית שבועית מספר 1