top of page

בית > רשימות ספרים (מתעדכן)

השאלת ספרים דיגיטליים תשפ"ג

classoos_logo.png

אנו בכדורי מעודדים שימוש בספרים דיגיטליים וממליצים לך לרכוש את תכנית השאלת הספרים מחברת קלסוס, המאפשרת את השימוש בתוכן הדיגטלי באופן זמין ונגיש.
להלן פרטים חשובים על תכנית השאלת ספרים דיגיטליים המוצעת לשכבות ז'- ט'.

שימו – התחלת רישום: ב-23 באוגוסט – אין לבצע רישום לפני תאריך זה.

– יש להרשם דרך אתר האינטרנט, ממחשב בלבד!

הורדה
צפייה
פירוט
שכבה
מעודכן לתאריך 18.7.2022
מחירון ספרים דיגיטלי
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
מקדמת ז
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
מקדמת ח
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
מקדמת ט
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
שכבת ז
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 23.6.2022
שכבת ח
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
שכבת ט
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
שכבת י
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
שכבת יא
רשימת ספרים מעודכנת לתאריך 19.6.2022
שכבת יב
bottom of page