מרחב גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

אתר המגמה - חטיבה עליונה

 

אתרי לימוד

אופק: ילקוט דיגיטלי
מכון דוידסון
מבט גיאוגרפי: מושגים
 

מצגות וחומרי לימוד - חטיבת ביניים

 

סרטונים 

 

הערכה חלופית

דוגמאות להערכה חלופית

 

קום והתהלך בארץ - תלמידים ממליצים 

שם המקום

עונה מומלצת

בפסקה יוכנס תוכן על מקום / אתר / מסלול מומלץ. 

שם הממליץ/ה

שם המקום

עונה מומלצת

בפסקה יוכנס תוכן על מקום / אתר / מסלול מומלץ. 

שם הממליץ/ה

שם המקום

עונה מומלצת

בפסקה יוכנס תוכן על מקום / אתר / מסלול מומלץ. 

שם הממליץ /ה

© 2020 by Ziv Zigerman. Proudly created with Wix.com