מרחב גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

אתר המגמה - חטיבה עליונה

 

אתרי לימוד

ברנקו וייס

link-2.png

מט"ח

link-2.png

רשת עתיד

link-2.png

yschool

link-2.png

מכון דוידסון

link-2.png

אתר המפמ"ר

link-2.png

מבט גיאוגרפי

link-2.png

יואל גבע

link-2.png

וידיאופדיה

link-2.png

אופק

link-2.png
 

מצגות וחומרי לימוד

ישראל

שאלות תרגול בנושא אקלים

עבודה

link-2.png

אקלים

מצגת

link-2.png

ישראל במאה ה21

מצגת

link-2.png

פרמידת גילים

מצגת

link-2.png

משאבים ותשתיות שאלות בגרות

עבודה

link-2.png

שאלות תרגול בנושא איכות הסביבה

עבודה

link-2.png

התפלה

מצגת

link-2.png

כלכלת ישראל

מצגת

link-2.png

סיכום מושגים

חוברת

link-2.png

תחבורה בישראל

מצגת

link-2.png

שאלות תרגול

עבודה

link-2.png

מושגים במים

מצגת

link-2.png

מבחן מפמ"ר 2020

עבודה

link-2.png

מודל התמורה הדמוגרפית

מצגת

link-2.png

חוברת סיכום ישראל מזרח תיכון

חוברת

link-2.png

מתכונת ערן חדד

עבודה

link-2.png

התמודדות עם תנאים פיזיים

מצגת

link-2.png

תרגול שאלות בגרות

עבודה

link-2.png

מערכת המים בישראל

מצגת

link-2.png

מזרח תיכון

עבודה במזה"ת

עבודה

link-2.png

משאבי המזה"ת

מצגת

link-2.png

מבני דת

מצגת

link-2.png

אוכלוסית המזה"ת

מצגת

link-2.png

מאגר שאלות תרגול

עבודה

link-2.png

שמות ומאפייני המזה"ת

מצגת

link-2.png

מזה"ת מה זה אומר? ערן חדד

מצגת

link-2.png

נהרות בינלאומים

מידע

link-2.png

המים במזה"ת

מצגת

link-2.png

גלובליזציה במזה"ת

מצגת

link-2.png

נפט

מצגת

link-2.png

המים במזה"ת

מצגת

link-2.png

איכות הסביבה במזה"ת

מצגת

link-2.png

נתיב

דפי עבודה

עבודה

link-2.png

תפרוסת מול צפיפות

מצגת

link-2.png

גיאומורפולוגיה

מצגת

link-2.png

יחידות נוף

מצגת

link-2.png

אנסינים

אנסינים שאלות ותשובות

link-2.png

חוברת אנסין מידע ותרגול

עבודה

link-2.png

חוברת תרגול נדב

עבודה

link-2.png

אקלים

מצגת

link-2.png

גיאולוגיהמצגת

מצגת

link-2.png

צילה

אנסין

link-2.png

אקוודור

אנסין

link-2.png

חוברת תרגול

עבודה

link-2.png

אוסטרליה

אנסין

link-2.png

חוברת עבודה

עבודה

link-2.png

אתיופיה

אנסין

link-2.png

צרפת

אנסין

link-2.png

גורמי מיקום

מצגת

link-2.png

הודו

אנסין

link-2.png

מושגים

מידע

link-2.png
 

סרטונים 

© 2020 by Ziv Zigerman. Proudly created with Wix.com