top of page

מרחב פדגוגי > מרחב חטיבת הביניים

board.png

חטיבת הביניים מונה כ-640 תלמידים. אנו מוזנים מ-4 בתי ספר יסודיים : כדורי , יבניאל , כפר תבור , וגבעת אבני . כמו כן אנו קולטים תלמידים לפנימייה מכל הארץ.

אוכלוסיית ביה'ס בכלל , כמוה גם החטיבה היא מאוד הטרוגנית ורב תרבותית , לאור נתונים אלו , אנו בונים מערך של פעילות חברתית ופדגוגית במטרה לתת מענה לכל תלמיד ותלמיד.

לכל שכבה ( ז , ח , ט , ) רכזת שכבה שהיא למעשה מנהלת בפועל של צוות המחנכות והתלמידים שבתחומה. עזר כנגדה נמצא את המערך היעוצי ( יועצת, ופסיכולוג ) ואת הנהלת ביה'ס. 

לכל שכבה יש את הנושאים המיוחדים המותאמים לשכבת הגיל .


חטיבת הביניים היא חלק ארגוני פדגוגי, מביה'ס השש-שנתי. עובדה זו היא יתרון עצום לניהול השוטף והמוצלח של המערכת הבית ספרית . זה יתרון ללמידה נכונה ומותאמת לדרישות  החטיבה העליונה , ולכן המעבר בין החטיבות קל יותר לציבור התלמידים.

שכבת ז

שכבת ז' - מעברים , קליטה וגיבוש .

אנו שמים דגש על תוכנית יעוצית ועל פעילות חברתית מותאמת במטרה להקל על התלמידים את המעבר מביה'ס היסודי - מסגרת קטנה , לחטיבת ביניים - מסגרת רחבה וגדולה יותר.
 
תהליך הקליטה – תלמידים.


1. הזמנת תלמידים מ2 בתי ספר בו זמנית ,אירוח באורקולי בבניין ההסטורי.
2. הכרות עם הצוות החינוכי (מנהל הכפר , מנהלת החטיבה , רכזת השכבה והיועצת ).
3. ברכות מפי מנהל הכפר.
4. סרט תדמית על כדורי – המקום הקולט.
5. מידע כללי על החטיבה מפי מנהלת החטיבה , דגש על היחוד בשכבת ז'.
6. רכזת השכבה – מסבירה את תהליך הקליטה לחטיבה , כיצד נעשה שיבוץ התלמידים לכיתות ?
7. היועצת – מסבירה על מהות תפקידה ועל המעבר במטרה להרגיע את התלמידים העומדים לפני שינוי                            .                והתחלה חדשה , במקום חדש .
8. שאלות ותשובות - (נוכחים גם 3 תלמידים משכבת ט ' – בוגרי החטיבה , הם מספרים על הקליטה   
                               בחטיבה, ועונים על שאלות תלמידים, במטרה להפיג חששות ).
9. סיור בכפר.
10. הסעה חזרה לבתי הספר היסודיים.
 

 מתכונת זו חוזרת ל2 בתי הספר נוספים ביום אחר.
 
תהליך קליטת הורי התלמידים.
תהליך דומה לקליטת התלמידים , עם שינויים בהתאם לקהל היעד.
א. לא מוזמנים בוגרי החטיבה.
ב. לאחר דברי היועצת (ראה סעיף 7 ), מדבר פסיכולוג ביה'ס על 'מעברים' בכלל , ועל המעבר מביה'ס    
    היסודי לחטה'ב , בפרט.

שנת בר/בת מצווה .


במסגרת שעתיים שבועיות , התלמידים מקבלים הנחייה צמודה של מחנכת הכיתה לכתיבת עבודת שורשים . את הידע על העולם היהודי והכרות עם ערכיו מקרוב , הם מקבלים על ידי בנות מדרשת 'הזורעים' , בנות דתיות המלמדות במסגרת שירות לאומי.
מתקיימת תערוכה של כל עבודות השורשים , התלמידים מכינים מסכת ,וההורים מכינים מאכלי עדות .

שכבת ח

בהיותנו ביה'ס רב - תרבותי , אנו מרחיבים את מעגל ההכרות עם תרבויות נוספות .
ה'עוגן' בשנה זו הוא – לוח השנה . בכל חודש וחודש ,התלמידים חוקרים את החגים והמועדים של כל הדתות הנמצאות בקרבם . למשל , דצמבר – חג 3 הדתות : חנוכה , כריסמאס , וראמדאן.
המחקר נעשה בעזרת רפרטים של התלמידים , סיורים וסל תרבות .
תוך כדי הלמידה אנו מקפידים להקנות ערכים של כבוד וסובלנות כלפי האחר , כך שכל תלמיד ירגיש שייך ומקובל , גם אם הוא שונה .

שכבת ט

במסגרת הנושא ' חיים בחברה רב- תרבותית ' – בשנה זו התלמידים מכירים מספר צמתים במעגל החיים בכל דת ודת. למשל : לידה , חיזור ונישואין , מבנה המשפחה , זקנה ומוות . הלמידה נעשית בעזרת מקורות מידע עיוניים , דוגמאות אותנטיות , ועבודות חקר.

הכנה לקראת המעבר לחטיבה עליונה

במהלך כל השנה משקיע הצוות החינוכי את מירב המאמצים בלמידה משמעותית במטרה להביא את מירב התלמידים שיקלטו בכיתות לבגרות מלאה.
התלמידים וההורים נחשפים לשפע האפשרויות הקיימות בחטיבה עליונה , ולכל תלמיד ניתנת האפשרות לבחור מגמה/מסלול על פי הישגיו.
בתחום היעוצי – מקבלים התלמידים סדנאות בנושאים רלוונטיים כמו : בחירה, ועמידה במצבי לחץ .  

             
בשנה זו , לראשונה , נחשפים התלמידים לעבודה במשק החקלאי . בשילוב בין מורי הביולוגיה ורכזי הענפים , התלמידים בוחרים נושא למחקר , כותבים ומגישים עבודת חקר . תהליך זה של כתיבת עבודות חקר בנושאים שונים, מכין את התלמידים לקראת כתיבת עבודה עיונית , ברמה של 5 יח'ל ,הנדרשת בחטיבה עליונה.

חשיפה למגמות

שיחת היכרות כיתתית עם מנלהת ביה"ס ובה מוצג מבנה ביה"ס ותהליך החשיפה העתידי.

הרכזת הפדגוגית של ביה"ס מציגה בפני כל הכיתות את מבנה תעודת הבגרות ומבנה הלימודים בכיתות י'-יב'.

באמצע חודש ינואר מתקיימים ערבי חשיפה, בהם מציגים הצוותים המקצועיים לתלמידים והוריהם את המגמות השונות.

לאחר קבלת תעודת המחצית הראשונה מתקיימים ראיונות אישיים, בהשתתפות הצוות החינוכי והניהולי של ביה"ס. על סמך הראיון, ההישגים והכישורים האישיים, ניתנות אפשרויות הבחירה, המתאימות לכל תלמיד/תלמידה.

במחצית השנייה של שנת הלימודים עומדת בפני התלמידים האפשרות לשפר הישגים ולשנות את הבחירה.

בתעודת סוף השנה מצורף מכתב השיבוץ הסופי במסלול וברמות מתמטיקה ואנגלית.

ערעור על החלטת השיבוץ

ניתן לערער על החלטת השיבוץ הן למסלול והן לרמת מתמטיקה ואנגלית באופן הבא:
התלמיד יכתוב מכתב ערעור המופנה לרכזת הפדגוגית ויתן אותו לרכז השכבה החדש, או למזכירת חטה"ב. ניתן לשלוח מכתבי ערעור במייל או במשוב לרכז השכבה העתידי. ברוב המקרים מותנית קבלת הערעור במעבר מבחני קיץ.

bottom of page